Biz Kimiz

Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Projesi

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi için ilk defa Ocak 2019’da hayata geçirildi ve Nisan 2022’ye kadar devam etti. Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi projesinin yeni dönemi ise 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Projenin yeni dönemi 2025 yılının Temmuz ayına kadar sürecek.

Projenin genel hedefi: Demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesidir.

Projenin özel hedefleri: Birinci hedef toplumda çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından destek gördüğü ve farkındalığın arttığı bir zemin oluşturulması, ikinci hedef ise, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendiği ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği bir zeminin oluşturulmasıdır.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler genel hatları ile aşağıdaki gibidir:

Proje kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme Raporları ve altı ayda bir Medya Ortamının İzlenmesi Raporları yayınlanmaktadır. Bu raporlar üniversitelere, medya kuruluşlarına, devlet kurumlarına, ilgili tüm sivil toplum örgütlerine, AB Komisyonlarına, Türkiye’deki AB ülkelerinin elçiliklerine ve gazetecilere dağıtılmaktadır.

Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi ağlarının geliştirilmesi için Türkiye’nin her bölgesinde durum değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.  Değerlendirme toplantıları, fiziki ve çevrimiçi katılım olanaklarının sağlandığı hibrit yöntem ile düzenlenmektedir. Toplantılar, mevcut ağların birleştirilmesi, iş birliği fırsatlarının arttırılması, gözlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel medya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları için değerli fırsatlar sunmaktadır. Bu toplantılar yerel basının katkılarıyla basın ve ifade özgürlüğü raporlarına içerik sağlamaktadır.

Proje kapsamında yazılan yıllık medya izleme raporları ve yıllık konferanslarda yayınlanan mütalaa belgelere dayanarak, medya ortamının iyileştirilmesi ve ifade özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması amacıyla Ankara’daki devlet kurumlarına düzenli ziyaretler yapılmaktadır.

Önceki dönemde, uluslararası savunuculuk eylemlerinin yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum örgütlerine ziyaretler düzenlenmiş, bu kurumlarla projenin “Medya İzleme Raporları” paylaşılmıştır ve yeni proje döneminde de paylaşılmaya devam edilmektedir.

Proje her yılının sonunda belirlenen bir tema ile ulusal bir konferans düzenlemektedir. Yıllık konferanslar sektör temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, gazetecilik öğrencileri ve destek programları faydalanıcılarının katılımına açıktır. Katılımcılar doğrudan davet ve açık çağrı yoluyla seçilmektedir.

Proje kapsamında her sene bir tane “Gazetecilik Mesleği Onur Ödülü” verilmektedir. Bu ödül, Türk basınına senelerce kendini adamış, ifade ve basın özgürlüğüne önemli katkılar sağlamış, uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde mesleğini yapmış gazeteci veya medya kuruluşlarına emeklerini takdir etmek amacıyla verilmektedir.

Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi oluşturulmuştur. Bu Basın Evi, program hedef grubunun bir araya gelebileceği, stüdyo ve toplantı salonu ile birlikte bilgisayarlardan, yazılımdan ve uzmanlık desteğinden faydalanabileceği bir ortak çalışma alanı içermektedir. Gazeteciler Cemiyeti-Basın Evi’nde “Stüdyo Cemiyet” isimli tam teçhizatlı bir stüdyo alanı bulunmaktadır. Stüdyo Cemiyet, gazetecilere çalışabilecekleri ses geçirmez bir alan, kamera, yeşil ekran, prompter, görsel stüdyo mekânından bağımsız bir radyo/podcast alanı sağlamaktadır. Stüdyo Cemiyet gazeteciler için tamamıyla ücretsiz hizmet vermektedir.

Basın Evi’nde gazetecilere yönelik bir dizi kapasite geliştirme eğitimleri verilmektedir. M4D Projesi aynı zamanda medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle iş birliğini güçlendirmek ve gazetecilerin kapasitelerini arttırmak için yerel eğitimler de düzenlemiştir. COVID-19 salgını öncesi fiziki gerçekleştirilen bu kapasite geliştirme eğitimleri artık Gazeteciler Cemiyeti’nin “GC Akademi” isimli çevrimiçi eğitim platformundan verilmektedir. Bu eğitimlere 7 gün 24 saat ulaşılmakta ve herkesin erişimine ücretsiz açıktır. Eğitim platformuna ulaşmak için tıklayınız.

Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde olabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri için Basın Evi’nde haftalık olarak gazeteci buluşmaları gerçekleştirilmektedir. Buluşmalar hibrit yöntemler kullanılarak düzenlenmektedir.