Basın Evi

Gazeteciler için gazetecilik çalışmalarını yapabilecekleri bir ortamın sağlanması amacıyla Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi kurulmuştur. Basın Evi’nden faydalanmak isteyen gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının Basın Evi’nde profesyonel yayın yapmak için sahip olacakları olanaklar:

  • Kamera, ses ve ışık sisteminin bulunduğu bir stüdyo
  • Konferans salonu
  • Konuk konuşmacıları (diplomatlar, bürokratlar) konferans stüdyosunda ağırlayabilme olanağı
  • Toplantı odası
  • Dizüstü bilgisayarlar
  • Bilişim teknolojileri uzman desteği
  • Görsel-işitsel teknik uzman desteği
  • Tercüman desteği
  • Basın Evi sekreterya desteği