DESTEKLER

 • Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

   Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında her haber yazısı başına brüt 75 Avro, araştırma yazısı ve dizi yazısı başına ise brüt 120 Avro destek verilecektir. 

   Bir kişi yılda en fazla 5 yazı için destek alabilir. 


  BAŞVURU YAP

   

  Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Projesi kapsamında bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazetecilere destek olmayı hedeflemektedir.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24 Saat gazetesinde yayınlanması yoluyla serbest çalışan gazetecilere destek sağlamak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, program kapsamında bu destekten yararlanan gazetecilere kendi yazılarını yayınlayabilecekleri ve portfolyolarını oluşturabilecekleri önemli bir alan sağlanmaktadır. Özgün içeriklerin ve araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine ihtiyaç olduğu kadar toplumdaki yoksun kesimler, azınlıklar, gençler ve kadınlar hakkındaki konulara da dikkat çekme ihtiyacı vardır.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de ikamet eden, daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazeteciler başvurabilir. Gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla destek verilecek gazetecilerin Türkiye’deki herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler Cemiyetleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, Basın ile ilgili Dernekler, vb.) üye olması gerekmektedir.  

  Bu destek aracı kapsamındaki başvurular 1 Nisan 2019 tarihinde açılmış olup, 28 Şubat 2022 tarihine kadar toplamda 417 haber için destek verilecektir.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan gazetecilerin aşağıdaki fikri eserlerine destek verilecektir: 

  • Haber yazısı 

  • Araştırma yazısı 

  • Dizi yazısı

  Ekipman Ödünç Alma Desteği


  Demokrasi için Medya Projesi kapsamına gazetecilerin haber yapma faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ekipmanlar ödünç verilmektedir. Siz de başvuru yaparak ekipman talep edebilirsiniz.

  Talep edilebilecek ekipmanlar aşağıdaki gibidir;

  • Dizüstü Bilgisayar (Lenovo V330)
  • Fotoğraf Makinesi (Canon EOS 77D - 18-135mm lens)
  • Kamera Sony NX200

  Opsiyonel olarak kamera için aşağıdaki öğeler ödünç verilebilir:

  • Yedek batarya
  • Kamera Tripodu
  • Yaka mikrofonu (Sennheiser)
  • Telsiz mikrofon (Sennheiser)

  Koşullar

  • Ekipman ödünç alma süresi en fazla 1 haftadır. Ödünç alan kişinin gazetecilik ya da medya alanında çalışan bir STÖ üyesi olması ve rezervasyonun uygunluğu durumunda bu süre bir hafta daha uzatılabilir.
  • Ödünç alınan ekipman, belirtilen amacı dışında kullanılamaz.
  • Ödünç alınan ekipman, üçüncü parti kişi ve kurumların kullanımına sunulamaz, alt kiraya verilemez.
  • Ödünç alınan ekipmanla üretilecek her türlü çıktı, ödünç alanın sorumluluğu altındadır. İçerik hiçbir şekilde Gazeteciler Cemiyeti'nin görüşlerini temsil etmez.

  İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı


  İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı kapsamında 51 gazeteciye destek verilerek amacına ulaşmıştır. Destek kapsamında kurulan internet sitelerine ulaşmak için tıklayınız.

 • Basın Evi Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

    

   Basın Evi Destek Aracı’nın üçüncü dönem başvuruları kapsamındaki uygun maliyetler aşağıdaki gibidir:

   • Gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmak için abonelikler, medya üyelikleri
   • Mesleki kuruluşlara üyelik veya ağlara üyelik gideri
   • Telif bedeli
   • Ulusal ya da uluslararası etkinliklere (eğitim, konferans vb.) katılım/kayıt ücreti
   • Eğitmen desteği
   • Etkinlik yeri mekân kirası
   • Etkinlikler için yemek ve ikram
   • Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
   • Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
   • Akaryakıt maliyetleri
   • Harcırah
   • Pasaport, vize ve seyahat sigortası
   • Sözlü ya da yazılı çeviri (işaret dili çevirisi dahil)
   • Görünürlük malzemesi tasarımı
   • Görünürlük malzemesi basımı
   • Redaksiyon
   • İnternet sitesi tasarımı, yazılımı ve yönetimi
   • Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
   • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
   • Alan adı (domain) ve barındırma (hosting) gideri
   • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
   • Ekipman satın alımı
   • Ekipman kirası

   Destek miktarı en az 1.000 Avro, en fazla 15.000 Avro’dur.

   Toplam telif bütçesi 2500 Avro’dan fazla olamaz.

   Toplam ekipman satın alımı bütçesi 5000 Avro’dan fazla olamaz.


  DESTEK KAPALI


  Basın Evi Destek Aracı (BEDA), Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında gazetecilerin nitelikli gazetecilik yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları ortamın sağlanması amacıyla oluşturan bir ayni destek aracıdır. 

  Medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmayı sağlayan BEDA’ya gazeteciler, medya kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri başvuru yapabiliyor.

  M4D projesi boyunca BEDA kapsamında toplamda üç defa destek çağrısına çıkılması planlanmıştır.

  BEDA birinci dönemi 25 Nisan 2019 tarihinde başvuruya açılmış ve 11 Haziran 2019 tarihinde sonlandırılmıştır. Birinci dönem başvuru sonuçları Ağustos 2019’da sonuçlandırılmış olup, birinci dönemde desteklenen başvuruları Eylül 2019- Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır.

  BEDA ikinci dönemi 14 Şubat 2020 tarihinde başvuruya açılmış 3 Nisan 2020 tarihinde sonlandırılmıştır. İkinci dönem başvuru sonuçları Haziran 2020’da sonuçlandırılmış olup, ikinci dönemde desteklenen başvuruları Temmuz 2020-2021 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

  BEDA üçüncü dönemi 12 Ocak 2021 saat 14:00’te başvuruya açılacaktır. Son başvuru tarihi ise 9 Şubat 2021 saat 18:00’dir. Başvuru sonuçlarının mart ayı sonunda açıklanması ön görülmektedir. Son dönem destekleri kapsamında onaylanan başvuruların faaliyetlerini uygulama tarihleri 10 ay ile (1 Nisan 2021- 1 Şubat 2022 arasında) sınırlı olacaktır.

  Proje ile ilgili tüm duyurular www.media4democracy.org internet sitesinden yayınlanacaktır.

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

   Bu destek aracı kapsamındaki uygun maliyetler aşağıdaki gibidir: 

   • Gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmak için abonelikler, medya üyelikleri
   • Mesleki kuruluşlara veya ağlara üyelik gideri
   • Dergi, kitap satın alımı
   • Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
   • Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
   • Akaryakıt maliyetleri
   • Harcırah
   • Ulusal ya da uluslararası etkinliklere (eğitim, konferans vb.) katılım/kayıt ücreti
   • Pasaport, vize ve seyahat sigortası
   • Sözlü ya da yazılı çeviri (işaret dili çevirisi dahil)
   • Görünürlük materyali tasarımı
   • Görünürlük materyali redaksiyonu
   • Görünürlük materyali basımı
   • Görünürlük materyali dağıtımı
   • İnternet sitesi tasarımı, yazılımı ve yönetimi
   • Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
   • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
   • Alan adı (domain) ve barındırma (hosting) gideri
   • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
   • Ekipman satın alımı
   • Ekipman kirası

  DESTEK KAPALI

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı, Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında genç gazetecilerin gazetecilik mesleğinin normlarını ve etik değerlerini sahiplenerek, mesleklerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları ortamın sağlanması amacıyla oluşturan bir ayni destek programıdır.

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı’nın amaç ve gereklilikleri:

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı’nın amaçları,

  • Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

  Bu araç kapsamında desteklenen çalışmaların, aşağıda belirtilen sonuca katkı sağlaması beklenmektedir:

  • Özellikle serbest çalışan ve mesleklerini herhangi bir mali getiri olmaksızın ya da düşük bir getiri ile bloglarda ve haber portallarında devam ettirmeye çalışan genç gazetecilerin mesleğin normlarını ve etik değerlerini sahiplenecek şekilde mesleklerini devam etmelerini teşvik etmek.

  Genç Gazeteciler Destek Aracı’nın öncelikleri:

  • Halihazırda bir medya kurum ve kuruluşuna basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan, serbest çalışan genç gazetecilerin çalışmalarına öncelik verilecektir.

  Bu destek aracı 2019 ve 2020 yıllarında olmak üzere iki defa başvuruya açılmıştır.

  Birinci başvuru dönemi: 30 Eylül 2019 - 31 Ekim 2019 (Tamamlandı)

  İkinci başvuru dönemi: 7 Eylül 2020 - 7 Ekim 2020