DESTEKLER

 • İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

   Bu destek aracı için yalnızca uygun maliyetler dikkate alınır. Uygun olarak kabul edilen maliyetler aşağıda verilmiştir.

   ●    İnternet sitesi için alan adı (domain) gideri

   ●    İnternet sitesi için barındırma (hosting) gideri

   ●    İnternet sitesi için tasarım gideri

   ●    Yazılı çeviri (Türkçe’den İngilizce’ye) 

   Barındırma (hosting), alan adı (domain) ve tasarım aracı masrafları için toplamda en az 50 Avro, en fazla 200 Avro talep edilebilir.


  BAŞVURU YAP

   

  İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı kapsamında gazetecilerin, gazetecilik yapabilecekleri mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine destek olmayı hedeflemektedir.

  Teknik Destek Aracı’nın amacı programın aşağıda belirtilen özel amaçlarına katkıda bulunarak, gazetecilik mecralarının kurulması ve geliştirilmesiyle medyada çoğulculuğu artırmaktır.

  Özel Amaç 1: Çoğulcu Medya ve Özgür Basına Talebin ve Farkındalığın Artırılması için Ortam Sağlanması

  Özel Amaç 2: Gazetecilik için Dayanışmanın Artırılması ve Koruma Geliştirilmesi

  Bu Teknik Destek Aracı 1 Nisan 2019 tarihinde başvurulara açılacaktır. 

  Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak ve program ekibinin uygulama kapasitesi yeterli olduğu sürece 31 Aralık 2021 tarihine kadar destekler devam edecektir. Finansal kaynağın tamamının kullanılması ya da program ekibinin uygulama kapasitesinin aşılması durumunda, Teknik Destek Aracı’nın durdurulduğuna dair www.media4democracy.org internet sitesinden duyuru yapılacaktır.  

  Program boyunca en az 50 internet sitesi için destek verilecektir. Program kapsamında desteklenecek tüm faaliyetlerin ve harcamaların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu teknik destek aracı “ilk önce başvurana hizmet” prensibiyle çalışacaktır. Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak tamamlandığında destekler durdurulacaktır.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

   Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında her haber yazısı başına brüt 75 Avro, araştırma yazısı ve dizi yazısı başına ise brüt 120 Avro destek verilecektir. 

   Bir kişi yılda en fazla 5 yazı için destek alabilir. 


  BAŞVURU YAP

   

  Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı kapsamında bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazetecilere destek olmayı hedeflemektedir.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24 Saat gazetesinde yayınlanması yoluyla serbest çalışan gazetecilere destek sağlamak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, program kapsamında bu destekten yararlanan gazetecilere kendi yazılarını yayınlayabilecekleri ve portfolyolarını oluşturabilecekleri önemli bir alan sağlanmaktadır. Özgün içeriklerin ve araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine ihtiyaç olduğu kadar toplumdaki yoksun kesimler, azınlıklar, gençler ve kadınlar hakkındaki konulara da dikkat çekme ihtiyacı vardır.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de ikamet eden, daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazeteciler başvurabilir. Gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla destek verilecek gazetecilerin Türkiye’deki herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler Cemiyetleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, Basın ile ilgili Dernekler, vb.) üye olması gerekmektedir.  

  Bu Teknik Destek Aracı kapsamındaki başvurular 1 Nisan 2019 tarihinde açılacak olup, 28 Şubat 2022 tarihine kadar toplamda 417 haber için destek verilecektir.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan gazetecilerin aşağıdaki fikri eserlerine destek verilecektir: 

  • Haber yazısı 

  • Araştırma yazısı 

  • Dizi yazısı

 • Basın Evi Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız
   Basın Evi Destek Aracına, 2019-2021 dönemi süresince, her bir başvuru sahibi birden fazla kez başvuru yapabilir, ancak bu destek aracı kapsamında her bir başvuru sahibi için sağlanabilecek minimum ayni destek miktarı 1.000 Avro, maksimum 15.000 Avro’dur.
    
   Uygun olarak kabul edilen maliyetler aşağıda verilmiştir.
    
   • Gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmak için abonelikler, medya üyelikleri
   • Mesleki kuruluşlara veya ağlara üyelik gideri
   • Telif bedeli
   • Psiko-sosyal destek
   • Hukuki danışmanlık
   • Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
   • Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
   • Akaryakıt maliyetleri
   • Harcırah
   • Ulusal ya da uluslararası etkinliklere (eğitim, konferans vb.) katılım/kayıt ücreti
   • Pasaport, vize ve seyahat sigortası
   • Sözlü ya da yazılı çeviri (işaret dili çevirisi dahil)
   • Etkinlik yeri mekan kirası
   • Etkinlikler için yemek ve ikram
   • Görünürlük materyali tasarımı
   • Görünürlük materyali redaksiyonu
   • Görünürlük materyali basımı
   • Görünürlük materyali dağıtımı
   • İnternet sitesi tasarımı, yazılımı ve yönetimi
   • Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
   • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
   • Alan adı (domain) ve barındırma (hosting) gideri
   • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
   • Ekipman satın alımı
   • Ekipman kirası
   • Ofis kirası, aidat, ısınma vb. diğer sabit giderler (Bu bütçe kalemi yalnızca tüzel kişiliği olan STÖ’ler için uygun olabilir)

  BAŞVURU YAP

   

  Basın Evi Destek Aracı, gazetecilerin nitelikli gazetecilik yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları ekosistemin sağlanması amacıyla oluşturuldu. Bu araç kapsamında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının çalışmaları destekleniyor.

  Basın Evi Destek Aracı’nın amaçları neler?

  • Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak,

  • Gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

  Bu araç kapsamında desteklenen çalışmaların, Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı’nın aşağıda belirtilen iki sonucuna katkı sağlanması beklenmektedir:

  • Çoğulcu medyayı mümkün kılan savunuculuğun kuvvetlendirilmesi,

  • Gazetecilerin, mesleklerini devam ettirebilmeleri için kapasitelerinin ve dirençlerinin artırılması.

  Basın Evi Destek Aracı kimlere destek sağlıyor?

  Basın Evi Destek Aracı’nın iki farklı destek paketi altında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının Türkiye’deki medya çoğulculuğuna katkı sağlayan faaliyetlerine destek sağlanıyor.

  1. Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi: Türkiye’deki gazetecilerin kapasitelerinin artırılmasına ve çoğulcu medyanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla tasarlandı.

  Bu destek paketine yalnızca bireysel olarak çalışan gazeteciler başvuru yapabilir.

  Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi kapsamında uygun başvuru sahiplerinin,

  • gazetecilik mesleğini yapabilmeleri için bireysel kapasitelerinin güçlendirmesi ve/veya

  • gazeteciler ve medya alanındaki kurum kuruluşlar arasındaki ilişkinin desteklenmesi amaçlarına yönelik faaliyetleri desteklenecek.

  2. Yapısal Güçlendirme Paketi: Medya alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin ve medya kuruluşlarının faaliyetlerini devam ettirmeleri, kapasitelerini güçlendirmeleri ve Türkiye’deki çoğulcu medyanın oluşumuna katkı sağlamaları için tasarlandı.

  Bu destek paketine yalnızca medya alanında faaliyet gösteren STÖ’ler ya da medya kuruluşları başvuru yapabilir.

  Yapısal Güçlendirme Paketi kapsamında uygun başvuru sahiplerinin,
  • kurumsal kapasitelerini güçlendirmek,

  • örgütlenme ve kurumsal sürdürülebilirlik,

  • iletişim ve savunuculuk,

  • ağ oluşturmak ve iş birliği geliştirmek amaçlarına yönelik çalışmaları desteklenecek.

  Destek miktarı nedir?

  Basın Evi Destek Aracı kapsamında uygun bulunan başvurulara 1000 Avro’dan 15.000 Avro’ya kadar ayni destek sağlanacak.

  Nasıl başvuru yapılır?

  www.media4democracy.org internet sitesine kayıt olan başvuru sahipleri, destek başvurularını e-posta ya da internet sitesi başvuru sistemi üzerinden yapabilirler.

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı


  DESTEK KAPALI

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı ile ilgili detaylar 2019 yaz döneminde bu sayfadan yayınlanacaktır.