DESTEKLER

 • İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

   Bu destek aracı için yalnızca uygun maliyetler dikkate alınır. Uygun olarak kabul edilen maliyetler aşağıda verilmiştir.

   ●    İnternet sitesi için alan adı (domain) gideri

   ●    İnternet sitesi için barındırma (hosting) gideri

   ●    İnternet sitesi için tasarım gideri

   ●    Yazılı çeviri (Türkçe’den İngilizce’ye) 

   Barındırma (hosting), alan adı (domain) ve tasarım aracı masrafları için toplamda en az 50 Avro, en fazla 200 Avro talep edilebilir.


  BAŞVURU YAP

   

  İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı kapsamında gazetecilerin, gazetecilik yapabilecekleri mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine destek olmayı hedeflemektedir.

  Teknik Destek Aracı’nın amacı programın aşağıda belirtilen özel amaçlarına katkıda bulunarak, gazetecilik mecralarının kurulması ve geliştirilmesiyle medyada çoğulculuğu artırmaktır.

  Özel Amaç 1: Çoğulcu Medya ve Özgür Basına Talebin ve Farkındalığın Artırılması için Ortam Sağlanması

  Özel Amaç 2: Gazetecilik için Dayanışmanın Artırılması ve Koruma Geliştirilmesi

  Bu Teknik Destek Aracı 1 Nisan 2019 tarihinde başvurulara açılacaktır. 

  Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak ve program ekibinin uygulama kapasitesi yeterli olduğu sürece 31 Aralık 2021 tarihine kadar destekler devam edecektir. Finansal kaynağın tamamının kullanılması ya da program ekibinin uygulama kapasitesinin aşılması durumunda, Teknik Destek Aracı’nın durdurulduğuna dair www.media4democracy.org internet sitesinden duyuru yapılacaktır.  

  Program boyunca en az 50 internet sitesi için destek verilecektir. Program kapsamında desteklenecek tüm faaliyetlerin ve harcamaların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu teknik destek aracı “ilk önce başvurana hizmet” prensibiyle çalışacaktır. Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak tamamlandığında destekler durdurulacaktır.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız

   Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında her haber yazısı başına brüt 75 Avro, araştırma yazısı ve dizi yazısı başına ise brüt 120 Avro destek verilecektir. 

   Bir kişi yılda en fazla 5 yazı için destek alabilir. 


  BAŞVURU YAP

   

  Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı kapsamında bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazetecilere destek olmayı hedeflemektedir.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24 Saat gazetesinde yayınlanması yoluyla serbest çalışan gazetecilere destek sağlamak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, program kapsamında bu destekten yararlanan gazetecilere kendi yazılarını yayınlayabilecekleri ve portfolyolarını oluşturabilecekleri önemli bir alan sağlanmaktadır. Özgün içeriklerin ve araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine ihtiyaç olduğu kadar toplumdaki yoksun kesimler, azınlıklar, gençler ve kadınlar hakkındaki konulara da dikkat çekme ihtiyacı vardır.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de ikamet eden, daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazeteciler başvurabilir. Gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla destek verilecek gazetecilerin Türkiye’deki herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler Cemiyetleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, Basın ile ilgili Dernekler, vb.) üye olması gerekmektedir.  

  Bu Teknik Destek Aracı kapsamındaki başvurular 1 Nisan 2019 tarihinde açılacak olup, 28 Şubat 2022 tarihine kadar toplamda 417 haber için destek verilecektir.

  Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan gazetecilerin aşağıdaki fikri eserlerine destek verilecektir: 

  • Haber yazısı 

  • Araştırma yazısı 

  • Dizi yazısı

  Ekipman Ödünç Alma Desteği


  Demokrasi için Medya Programı kapsamına gazetecilerin haber yapma faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ekipmanlar ödünç verilmektedir. Siz de başvuru yaparak ekipman talep edebilirsiniz.

  Talep edilebilecek ekipmanlar aşağıdaki gibidir;

  • Dizüstü Bilgisayar (Lenovo V330)
  • Fotoğraf Makinesi (Canon EOS 77D - 18-135mm lens)
  • Kamera Sony NX200

  Opsiyonel olarak kamera için aşağıdaki öğeler ödünç verilebilir:

  • Yedek batarya
  • Kamera Tripodu
  • Yaka mikrofonu (Sennheiser)
  • Telsiz mikrofon (Sennheiser)

   

 • Basın Evi Destek Aracı

  • Uygun Bütçe Kalemleri için Tıklayınız
   Basın Evi Destek Aracına, 2019-2021 dönemi süresince, her bir başvuru sahibi birden fazla kez başvuru yapabilir, ancak bu destek aracı kapsamında her bir başvuru sahibi için sağlanabilecek minimum ayni destek miktarı 1.000 Avro, maksimum 15.000 Avro’dur.
    
   Uygun olarak kabul edilen maliyetler aşağıda verilmiştir.
    
   • Gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmak için abonelikler, medya üyelikleri
   • Mesleki kuruluşlara veya ağlara üyelik gideri
   • Telif bedeli
   • Psiko-sosyal destek
   • Hukuki danışmanlık
   • Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
   • Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
   • Akaryakıt maliyetleri
   • Harcırah
   • Ulusal ya da uluslararası etkinliklere (eğitim, konferans vb.) katılım/kayıt ücreti
   • Pasaport, vize ve seyahat sigortası
   • Sözlü ya da yazılı çeviri (işaret dili çevirisi dahil)
   • Etkinlik yeri mekan kirası
   • Etkinlikler için yemek ve ikram
   • Görünürlük materyali tasarımı
   • Görünürlük materyali redaksiyonu
   • Görünürlük materyali basımı
   • Görünürlük materyali dağıtımı
   • İnternet sitesi tasarımı, yazılımı ve yönetimi
   • Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
   • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
   • Alan adı (domain) ve barındırma (hosting) gideri
   • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
   • Ekipman satın alımı
   • Ekipman kirası
   • Ofis kirası, aidat, ısınma vb. diğer sabit giderler (Bu bütçe kalemi yalnızca tüzel kişiliği olan STÖ’ler için uygun olabilir)

  DESTEK KAPALI

  Basın Evi Destek Aracı’nın ikinci başvuru dönemi Şubat 2020’de açılacaktır.

   

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı


  DESTEK KAPALI

  Genç Gazeteciler için Destek Aracı ile ilgili detaylar Eylül 2019 döneminde bu sayfadan yayınlanacaktır.