Nuh'un Gemisi

17.01.2023

Yasemin Mıstıkoğlu İklimden Bir Haber’de bu kez Doğu Afrika’daki petrol boru hattı projesine yönelik protestoları tarım yazarı Mine Ataman'la birlikte ele alıyor.

Yasemin Mıstıkoğlu

Yaptıkları üretim ve tüketim ile iklim krizine en çok sebep olan gelişmiş ülkelerin iklim krizinden etkilenmeleri, gelişmemiş ülkelere göre daha az orandadır. Oysa iklim krizinin nedeni sera gazlarının artmasına en az katkısı olan gelişmemiş ülkeler iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerdir, Afrika ülkeleri gibi. Ve hatta gelişmiş ülkeler artık iklim krizinin boyutunun farkında olarak fosil yakıtlardan özellikle kömürden vazgeçme taahhütleri vermeye başladılar. Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerjiye de yatırımlarını arttırmış durumdalar ancak bununla birlikte fosil yakıt yatırımlarından da vazgeçmiyorlar. Ama kendi ülkelerinde değil, hali hazırda iklim krizinden en fazla etkilenen gelişmemiş ülkelerde. Uganda’dan başlayıp Tanzanya’da sona erecek, Fransa’nın Doğu Afrika Petrol Boru Hattı (EACOP) projesini protesto edenler; “Afrikalılar için Nuh’un Gemisi” var bu haftaki bölümümüzde.

 

Bu podcast Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü Demokrasi İçin Medya / Medya İçin Demokrasi (M4D) Projesi tarafından desteklenmiştir.