Çelik: İşsizliğin azalması için, çalışma süreleri düşürülmeli

31.07.2021

Kapak fotoğrafı: Freepik

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) haftalık 40 saat çalışma süresini içeren sözleşmesini onaylamayan Türkiye’de OECD ortalamasına göre haftada 11 saatten fazla çalışılıyor. “Herkesin çalışabilmesi için herkesin daha az çalışması” formülünün Avrupa ülkelerinde başarılı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çelik, Fransa örneğini hatırlattı.

SERCAN ENGEREK / İZMİR 

Haftalık 45 saat yasal sınırın üstünde çalışılan Türkiye’de ekonomik krizle birlikte işsizlik günden güne artıyor. İstihdamı artırmak ve çalışanların sağlığı için bazı ülkelerde haftalık çalışma süresinin 35 saate kadar indirildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aziz Çelik, “Çalışma sürelerinin düşürülmesi yeni işler yaratmanın en önemli yollarından biridir. Bu yol pek çok Avrupa ülkesinde denendi ve başarıyla uygulanıyor. Türkiye’de de genç ve kadın işsizliği sorununun çözümü için çalışma sürelerinin düşürülmesi zaman geçirilmeden gündeme alınmalı” dedi.

ILO’nun işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması için kabul ettiği ve 1957 yılında yürürlüğe giren Kırk Saatlik Hafta Sözleşmesi’ni Türkiye hâlâ onaylamadı. Türkiye halkının yüzde 60’ı ILO’nun raporuna göre haftada 48 saatten fazla çalışıyor. Ortalama haftalık çalışma süresinin 37 saat olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) ülkeleri içinde sondan ikinci sırada yer alan Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) verilerine göre 10 milyona dayandı. Genç İşsizler Platformu’nun mayıs raporunda 15-34 yaş arası işsiz sayısı da 4 milyon 142 bin olarak açıklandı. İşçi sınıfı için emek ve ücret kaybı, iş güvenliği sorunlarıyla tartışılan uzun çalışma süreleri makul bir seviyeye çekilerek yeni bir istihdam modeli yaratılabilir mi?

Kamuda 40, özel sektörde en az 45 saat

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, pek çok Avrupa ülkesinde çalışma haftasının 40 saat kabul edildiğini ve toplu iş sözleşmeleriyle sürenin ILO sınırından daha da aşağı çekildiğine dikkat çekti. İstihdamı artırmak ve çalışanların sağlığı için bazı ülkelerde haftalık çalışma süresinin 35 saate kadar indirildiğinin altını çizen Doç. Dr. Çelik, “Çalışma sürelerinin düşürülmesi, yeni işler yaratmanın en önemli yollarından biridir. Bu yol pek çok Avrupa ülkesinde denendi ve başarıyla uygulanıyor. Türkiye’de de genç ve kadın işsizliği sorununun çözümü için çalışma sürelerinin düşürülmesi zaman geçirilmeden gündeme alınmalı” dedi.

“Herkesin çalışabilmesi için herkesin daha az çalışması” formülünün Avrupa ülkelerinde başarılı olduğunu vurgulayan, Fransa’da 2000 yılında 35 Saat Kanunu’nun istihdam yaratmak, yaşam şartlarını ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla yürürlüğe girdiğini anlatan Doç. Dr. Çelik, şunları söyledi:

“Türkiye’de fazla çalışmalar dikkate alındığında çalışma süreleri yasal çalışma süresinin çok üstüne çıkıyor. Dolayısıyla hem fazla çalışmaların sınırlanması hem de çalışma süresinin yasal olarak 40 saate indirilmesi mümkün. Nitekim kamu görevlilerinin çalışma süresi, 657 sayılı kanuna göre 40 saattir. Eşit davranma ilkesi gereği bütün çalışanların 40 saat çalışması gerekir. Devletin çalışanların bir bölümü için 40 saat başka bir bölümü için 45 saatlik çalışma süresi saptaması eşitlik ilkesiyle de çelişir. Türkiye, işsizlik probleminin çözümü için bir dizi başka önlem yanında çalışma sürelerinin düşürülmesini de gündeme almalı.”


Doç. Dr. Aziz Çelik

Yıllık çalışma süreleri arası fark, dikkat çekici

Doç. Dr. Çelik’in danışmanlığında Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin “Evde Kalamayanlar: COVID-19 Günlerinde Çalışma İlişkileri Araştırması”nda, salgının çalışma sürelerini daha da uzattığı tespit edildi. Market çalışanları ve motosikletli kuryelerle yapılan görüşmede çalışma sürelerinin artmasına karşın fazla mesai ücretleri ise ödenmedi. Araştırmada “çalışanların, işverenden en çok iş saatlerini kısaltma talebinde bulunduğu ama bu taleplerin büyük ölçüde karşılanmadığı” ortaya çıktı.

Günümüzde ülkeler arasında yıllık çalışma süreleri açısında önemli farklılıklar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çelik, Avrupa’da ortalama bin 591 saat iken ABD, Kanada ve Avustralya’da bin 724 saat olduğunu belirtti. Doç. Dr. Çelik, Batılı ülkeler içinde en düşük çalışma sürelerinin yıllık bin 381 saat ile Hollanda’ya, en yüksek çalışma sürelerinin bin 777 saat ile ABD’ye ait olduğuna işaret edip sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD ile Hollanda arasında yaklaşık 400 saat fark söz konusudur. 19. yüzyılda işçi hareketinin ve sosyal politika tartışmalarının en önemli konularından biri olan çalışma sürelerinin kısaltılması Batılı kapitalist ülkelerde büyük oranda gerçekleşmiştir. Ancak Güney ülkelerinde çalışma sürelerinin merkez kapitalist ülkelere göre oldukça uzun olduğunun altı çizilmelidir. Güney Kore’de yıllık çalışma süresi 2 bin 187 saattir.”  

Türkiye’de 2 bin 250 saati aşıyor

Türkiye’de ise kıdemi beş yıldan az bir çalışan, 45 saatten hesaplandığında bir yılda en az 2 bin 250 saatini işyerinde geçiriyor. Bu süreye İş Kanunu’na göre, yılda 270 saatlik fazla mesai süresi de ekleniyor. Bazı işkollarında günlük 10 ila 12 saat süreli iş sözleşmelerine ve yıllık toplam mesai süresinin aşılmasına karşılık ise idarî yaptırım bulunmuyor.  

 24 Saat gazetesinin PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.