6

Medya Konferansı 2024-Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar

Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütmekte olduğu M4D Projesi kapsamında ve Medya Dayanışma Grubu paydaşlarıyla 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde “Medya Konferansı” düzenledi.

Ankara TBB Konuk Evi Litai Otel’de gerçekleşen organizasyon “2024 Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar” başlığı altında düzenlendi.

Konferansın 1. günü, açılış konuşmalarının ardından, 3 ayrı oturum olarak planlandı ve gazetecilik alanındaki güncel konulara ayrıldı.  Filistinli gazeteci Hasan Tahravi , EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez günün öne çıkan konuşmacıları oldu.

İlk gün ayrıca ” Yapay Zeka ve Medya”, “ Gazeteciliğin Zorlaşan Koşulları” “Medya ve Kadın”, “Yeni Medya Araçlarıyla Değişen Habercilik”, “Medya ve Hukuk”, “Uzman Gazeteciliği Neden Yok Oldu?” konularındaki oturumların yanı sıra,  Proje kapsamında hazırlanan Medya izleme ve Mesleki Memnuniyet Anketi raporlarının sunumu gerçekleştirildi.

Konferansın 2. gününde ise gazetecilik mesleğinin değişen tanımı ve yasal dayanaklarına ilişkin 2 ayrı oturumda, 3 çalıştay gerçekleştirildi. “Meslek Olarak Gazetecilik”, “Gazeteciliğin Yasal Durumu (Medya Yasası Çerçevesi)”, “Gazetecinin çalışma yaşamı ve ihtiyaçları ( İş Kanunu Çerçevesi)” başlıklarındaki oturumlara sahadan ve akademiden öne çıkan isimler kendi alanlardaki gözlem ve deneyimleri de aktardı.