6

BEDA Başvrularında Sonuçlar Belli Oldu

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi Basın Evi Destek Aracı’na ikinci dönem başvuru ve değerlendirme dönemi sonuçları belli oldu.

Yaklaşık 50 gün süren başvuru toplama dönemi sonunda 182 başvuru alındı.

Bu dönem bireysel başvuru paketi olan Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi’ne 14 farklı ilden toplamda 71 başvuru, örgütlerin ve kurumların başvurduğu Yapısal Güçlendirme Destek Paketi’ne ise 20 farklı ilden 104 başvuru yapıldı.

Bu başvurular, önce 2 bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirildi ve en çok puan alan bu 50 başvuru Değerlendirme Komitesi’ne sunuldu.

Geçtiğimiz yıl kurduğumuz yardım masası hizmeti ve düzenlenen 4 bilgilendirme günü ile başvuru yapmak isteyenlerin soruları cevaplandı, böylece başvuruların idari kontrol aşamasında elenmemesi için destek sağlandı. Bu sayede bu yıl başvurulardan sadece 7 tanesi idari kriterleri karşılayamadığı için elendi.

Yapılan Değerlendirmeler sonucunda serbest çalışan gazeteciler, medya kuruluşu ve basın örgütlerinden oluşan 33 başvuru BEDA kapsamında destek almaya hak kazandı. Bu dönem toplamda 170 Bin Avro ayni destek sağlanacaktır.

M4D Projesi’nin en büyük destek aracı olan BEDA ile Türkiye’deki çoğulcu medya oluşumunun desteklenmesi amaçlanıyor.