CMPF Gazeteciler ve Medya Çalışanları Çevrimiçi Okulu 2020

2020-08-07 02:16

Not : Aşağıdaki duyuru Gazeteciler Cemiyeti M4D Projesi tarafından İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir. Duyurunun orijinal hâline https://cmpf.eui.eu/cmpf-online-school-for-journalists-and-media-practitioners-2020/ adresinden ulaşılabilir. Aşağıdaki metin resmi çeviri niteliği taşımamaktadır.

Pandemi karşısında Medya: COVID-19 çevrimiçi sürümü :19 Ekim’den 20 Kasım’a kadar sürecek 5 haftalık çevrimiçi eğitim programı

COVID-19 krizi, günümüz toplumlar için nitelikli gazetecilik ve haberciliğin öneminin her zamankinden daha çok olduğunun altını çizdi. Haber kirliliği revaçtayken, vatandaşlara nitelikli haber sağlayabilmek adına gazeteciler sağlık ve sıhhatlerini tehlikeye atmışlardır. Fakat, temel rollerine rağmen, haber medyası ve gazeteciler olaylara bakış açılarını ciddi şekilde etkileyecek birtakım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır: mali zorluklar, basın ve ifade özgürlüğüne karşı ardı gelmeyen saldırılar vb. Yıllık CMPF Gazeteciler ve Medya Çalışanları Çevrimiçi Okulu’nun 9. Sürümünde, alanın önde gelen uzmanları bu problemleri ele alarak araştırmacı gazetecilik, medya pazar zorlukları, sosyo-politik hususlar ve habercilikte medya uygulamalarına yoğunlaşacak.

Mevcut şartların gerekliliklerine uyarak, bu yıl Okul’un sunduğu eğitim 5 hafta boyunca çevrimiçi uygulanacaktır. Eğitim süresince 25 gazeteci ve medya çalışanı, alanın önde gelen uzmanlarıyla fikir alışverişi yapacak ve kendi deneyimlerini paylaşacaklardır. CMPF Çevrimiçi Okulu, uzmanların yaptığı ana tema üzerine sunumlar ve bunları takip eden interaktif oturumların yanı sıra önde gelen kişiliklerin gerçekleştirecekleri bir dizi web semineri etrafında yapılandırılmıştır.

2020 sürümü aşağıdaki konuları içerecektir:

  • Avrupa Birliği ve ötesinde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve COVID-19.

  • COVID-19 sonrası medya pazar sürdürülebilirliği ve alternatif iş modelleri

  • Araştırmacı gazetecilik ve COVID-19

  • Dezenformasyonla başa çıkmak ve etik gazeteciliği sürdürebilmek için alternatif ve ulaşılabilir teknolojiler

  • Pratik günü- COVID-19 için veri gazeteciliği

SUNUM YAPACAKLAR:

Katılım gösterecek akademisyenler, CMPF ile ilintili uzmanlar ve gazeteciler önümüzdeki haftalarda açıklanacaktır.

Geçen senenin programı için buraya tıklayınız.

KATILIMCILAR:

CMPF Çevrimiçi Okulu mesleki hayatının başında ve ortasında olan gazeteciler ve habercilik sektöründeki diğer paydaşlara açıktır. AB üye ülkeler, aday ve komşu ülkelerden ve dünyanın geri kalanından katılımcılara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz.

CMPF, katılımcıları başvuru formunda sağladıkları bilgiler dahilinde seçecektir.

BURSLAR:

Katılım bedelini kapsayan yirmi beş (25) burs veriyoruz. Burslarımız sadece AB üye ülkeler, aday ülkeler ve komşu ülkelerden başvuranlara sağlanmaktadır. Burslar, kendi kurumları tarafından finanse edilebilecek katılımcılara yönelik değildir.

BURSUZ KATILIM BEDELİ:

Ücret: €300. Ücrete dahil olanlar: tüm ders ücretleri, tüm ders materyalleri.

Son başvuru tarihi: 11 Eylül 2020.

Seçilmiş başvuranlar ile 25 Eylül 2020 tarihi itibariyle iletişime geçilecektir.

Önemli Not : CMPF Çevrimiçi Okulu’nun çalışma dili İngilizcedir.