Bu ay #OdaBEDA: Üstün Tuncer Röportajı

2020-07-07 01:00

#M4D Projesi gazetecileri ve basın örgütlerini desteklemeye devam ediyor. Medyada çoğulculuğu, dayanışmayı güçlendirmek üzere hayata geçirilen Basın Evi Destek Aracı’ndan (BEDA) yararlanan gazeteciler deneyimlerini sizinle paylaşıyor.

#odaBEDA bu ay, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi başkanı Üstün Tuncer’i konuk ediyor.BEDA desteğiyle Şubat ayında Kayseri'de kurduğu Basın Evi gazetecilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Basın Evi çalışmasını ve KBGC'nin basın özgürlüğüne katkı sunan diğer faaliyetlerini Tuncer ile konuştuk.

Basın Evi kurma fikri nasıl ortaya çıktı ve ne kadar sürede gelişti?

Media for Democracy Projesi ile tanışmamız, Kayseri’de bir Basın Evi kurma düşüncesini yarattı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantıları’nda, Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D Projesi’nin zaman zaman konuşuluyor olması ve bu projesinin özellikle işsiz, emekli gazeteciler için destek projesi olması yanında, Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni olanaklar sunması bizi harekete geçirdi. Projenin açıklanmasının ardından proje eğitim toplantılarına katıldık ve hazırladığımız raporu M4D yönetimine ilettik ve böylece bugün son derece aktif ve önemli görevler yürüten bir merkezin sahibiyiz. 

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi gazetecilere ne gibi olanaklar sunuyor?

Basın Evi, bölgemizde gazetecilik faaliyeti yürüten bütün gazetecilere açık olarak hizmet vermektedir. İşsiz, emekli gazeteci arkadaşlarımız Basın Evi’nin sosyal sunulardan yararlanmaktadır. 

İnternet, haberleşme olanakları yanında, sosyal ve kültürel etkinliklerle gazete arkadaşlarımıza destek sağlıyor, gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Gazetecilik meslek ilkeleri, hak ve sorumlulukları ve basın özgürlüğü gibi konularda genç gazetecilerle eğitim toplantıları düzenleyerek daha bilinçli bir meslektaş grubu yaratmaya çaba harcıyoruz. 

Evde kalmak zorunda kaldığımız dönemde çalışmalarınızda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 

Pandemi döneminde, bütün alanlarda olduğu gibi cemiyetimizin çalışmalarında da büyük aksamalar oldu. Projede yer alan etkinliklerin tamamına yakını gerçekleştirilemedi. Basın Evi uzun süre kapalı kaldı. 1 Haziran itibarı ile yeniden hizmet vermeye başladık ve şu anda normal yaşama geçilmiş ve çalışmalar yeniden başlatılmıştır. 

Bu dönemde, gazetecilik faaliyetleri büyük aksamaya uğramış, yerel gazeteler yayınlarını dönemsel olarak yapmaya başlamışlar, tiraj ve resmi ilanlarda büyük kayıp yaşamışlar, gazetecilerin tamamına yakını kısmi çalışma dönemine geçerek  ekonomik olarak ta zarar görmüşlerdir. 

Bu dönem, yerel bazda yazılı basının neredeyse yok olma ve kapanmakla yüz yüze kaldığı bir dönem olmuştur.

M4D Projesi Basın Evi Destek Aracı size nasıl bir katkı sağladı?

Öncelikle belirtmeliyim ki, M4D Projesi Basın Evi destek aracı, cemiyetimizin kimlik ve prestijini kamuoyu nezdinde ölçülemeyecek büyüklükte artırmış ve Kayserinin en tanınır STK’larından birisi haline getirmiştir.

Düzenlenen etkinlikler ve törenler, Kayseri kamuoyunda büyük takdir toplamış ve ilgiyle izlenmiş; cemiyetimiz,  takip edilen kurumlar arasında ilk sıralara yükselmiştir. 

Ayrıca, sağlanan teknik ekipmanlar sayesinde, cemiyet merkezimiz, modern bir çalışma ofisine kavuşarak tüm gazetecilere hizmet veren  bir konuma taşınmıştır. 

Gazeteciler Cemiyetleri gibi meslek örgütleri yerel medyanın güçlendirilmesinde nasıl bir rol oynuyor?

Bu gibi yapılanmalar, öncelikle örgütlü bir toplum olmamızı sağlıyor. İnsanların, belirli bir amaç için bir çatı altında toplanması, tabi ki, o meslek gurubu için çok önemlidir.  Sorunlarının dile getirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması açısından önemli katkıları vardır. Birlikte hareket etme, mesleki, ekonomik ve sosyal dayanışma içinde bulunma yanında, düzenlenen etkinlikler, konferans, panel, söyleşi ve sergi gibi etkinlikler, meslektaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. 

Cemiyetler, örgütlü toplum, meslek bilinci, etik değerler ve  insan davranışları açısından sadece üyelerine değil, toplumun tüm kesimlerine önemli katkılar sunmaktadır. 

Dolayısıyla, gazeteciler cemiyetleri yerel medyanın ve gazetecilerin güçlenmesinde doğrudan etki gösteren kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  Gazetecilerin ve yerel basının güçlendirilmesi yanında, gazeteciler cemiyetlerinin de yapısal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. M4D Projesi, bir basın projesi olması yanında bir “Demokrası” projesidir. 

"Demokrasiyi güçlü kılan ise, ifade ve düşünce, basın özgürlüğü, örgütlü toplum, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerdir. 

Bu nedenle,  M4D Projesi’ne önem veriyor ve destekliyoruz."