Basın Evi Destek Aracı (BEDA) başvuruları devam ediyor!

2021-01-28 07:30

Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi (M4D) Projesi Basın Evi Destek Aracı (BEDA) 3. Dönem başvuruları 9 Şubat 2021 Salı günü, saat 18:00'e kadar devam ediyor. BEDA'nın ayrıntılarını aşağıda bulabilir, Başvuru Rehberi'ni okuduktan sonra sorularınızı [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Bu destek aracı kapsamında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının çalışmaları desteklenecektir.

Basın Evi Destek Aracı’nın amaçları neler?

 • Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak,
 • Gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Bu araç kapsamında desteklenen çalışmaların, Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Projesi’nin aşağıda belirtilen iki sonucuna katkı sağlanması beklenmektedir:

 • Çoğulcu medyayı mümkün kılan savunuculuğun kuvvetlendirilmesi,
 • Gazetecilerin, mesleklerini devam ettirebilmeleri için kapasitelerinin ve dirençlerinin artırılması.

Basın Evi Destek Aracı kimlere destek sağlıyor?

Basın Evi Destek Aracı’nın iki farklı destek paketi altında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının Türkiye’deki medya çoğulculuğuna katkı sağlayan faaliyetlerine destek sağlanıyor.

1. Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi: Türkiye’deki gazetecilerin kapasitelerinin artırılmasına ve çoğulcu medyanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Bu destek paketine yalnızca bireysel olarak çalışan gazeteciler başvuru yapabilir.

Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi kapsamında uygun başvuru sahiplerinin,

 • gazetecilik mesleğini ve bağımsız habercilik yapabilmeleri için bireysel kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • özgün içerik üretimi,
 • gazeteciler ve medya alanındaki aktörler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi,
 • gazeteciler arasında örgütlenmeyi mümkün kılan koşulların geliştirilmesi

amaçlarına yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

2. Yapısal Güçlendirme Paketi: Medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve medya kuruluşlarının faaliyetlerini devam ettirmeleri, kapasitelerini güçlendirmeleri ve Türkiye’deki çoğulcu medyanın oluşumuna katkı sağlamaları için tasarlandı.

Bu destek paketine yalnızca medya alanında faaliyet gösteren STÖ’ler ya da medya kuruluşları başvuru yapabilir.

Yapısal Güçlendirme Paketi kapsamında uygun başvuru sahiplerinin,

 • kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal kapasitelerini güçlendirme,
 • gazeteciler arasında örgütlenmeyi mümkün kılan koşullarının geliştirilmesi,
 • gazeteciler ve medya alanındaki aktörler arasında ağ oluşturma ve iş birliği geliştirme,
 • özgün içerik üretimi

amaçlarına yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

Destek miktarı nedir?

Basın Evi Destek Aracı kapsamında uygun bulunan başvurulara 1,000 (bin) Avro’dan 15,000 (on beş bin) Avro’ya kadar ayni destek sağlanacaktır. Birden fazla başvuru imkanı vardır ancak aynı kişi veya STÖ tarafından yapılacak başvuruların toplam miktarı 15,000 (on beş bin) Avro’yu geçemez.

Nasıl başvuru yapılır?

www.media4democracy.org internet sitesine kayıt olan başvuru sahipleri, destek başvurularını e-posta ya da internet sitesi başvuru sistemi üzerinden yapabilirler.

BEDA'nın ayrıntıları, başvuru rehberi ve formları için http://media4democracy.org/destekler/#Donemsel adresini ziyaret edebilirsiniz.