Basın Evi Destek Aracı açıldı!

2019-04-25 02:10

Çoğulcu medya için Basın Evi Destek Aracı başvuruya açıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı kapsamında gazetecilerin nitelikli gazetecilik yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları ortamın sağlanması için oluşturan Basın Evi Destek Aracı 25 Nisan 2019 saat 14:00 itibariyle başvuruya açıldı. Destek aracına başvuru alımı 11 Haziran 2019 saat 18:00’de sona erecektir.

Bu destek aracı kapsamında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının çalışmaları desteklenecektir.

Basın Evi Destek Aracı’nın amaçları neler?

  • Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Bu araç kapsamında desteklenen çalışmaların, Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı’nın aşağıda belirtilen iki sonucuna katkı sağlanması beklenmektedir:

  • Çoğulcu medyayı mümkün kılan savunuculuğun kuvvetlendirilmesi,
  • Gazetecilerin, mesleklerini devam ettirebilmeleri için kapasitelerinin ve dirençlerinin artırılması.

Basın Evi Destek Aracı kimlere destek sağlıyor?

Basın Evi Destek Aracı’nın iki farklı destek paketi altında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının Türkiye’deki medya çoğulculuğuna katkı sağlayan faaliyetlerine destek sağlanıyor.

1.Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi: Türkiye’deki gazetecilerin kapasitelerinin artırılmasına ve çoğulcu medyanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Bu destek paketine yalnızca bireysel olarak çalışan gazeteciler başvuru yapabilir.

Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi kapsamında uygun başvuru sahiplerinin,

  • gazetecilik mesleğini yapabilmeleri için bireysel kapasitelerinin güçlendirmesi ve/veya
  • gazeteciler ve medya alanındaki kurum kuruluşlar arasındaki ilişkinin desteklenmesi amaçlarına yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

2.Yapısal Güçlendirme Paketi: Medya alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin ve medya kuruluşlarının faaliyetlerini devam ettirmeleri, kapasitelerini güçlendirmeleri ve Türkiye’deki çoğulcu medyanın oluşumuna katkı sağlamaları için tasarlandı.

Bu destek paketine yalnızca medya alanında faaliyet gösteren STÖ’ler ya da medya kuruluşları başvuru yapabilir.

Yapısal Güçlendirme Paketi kapsamında uygun başvuru sahiplerinin,

  • kurumsal kapasitelerini güçlendirmek,
  • örgütlenme ve kurumsal sürdürülebilirlik,
  • iletişim ve savunuculuk,
  • ağ oluşturmak ve iş birliği geliştirmek amaçlarına yönelik çalışmaları desteklenecektir.

Destek miktarı nedir?

Basın Evi Destek Aracı kapsamında uygun bulunan başvurulara 1,000 (bin) Avro’dan 15,000 (on beş bin) Avro’ya kadar ayni destek sağlanacaktır. Birden fazla başvuru imkanı vardır ancak aynı kişi veya STÖ tarafından yapılacak başvuruların toplam miktarı 15,000 (on beş bin) Avro’yu geçemez.

Nasıl başvuru yapılır?

www.media4democracy.org internet sitesine kayıt olan başvuru sahipleri, destek başvurularını e-posta ya da internet sitesi başvuru sistemi üzerinden yapabilirler.

Son başvuru tarihi 6 Haziran 2019, Türkiye saatiyle 17:00 olan Basın Evi Destek Aracı’nın ayrıntıları, başvuru rehberi ve formları için http://media4democracy.org/destekler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.