M4D Projesi Ekip Arkadaşı Arıyor

2022-06-28 12:41

Gazeteciler Cemiyeti Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi ikinci dönemi için ‘’Finans Müdürü’’ aramaktadır. Projenin genel ve özel amaçları aşağıdaki gibidir:

Projenin genel amacı: Demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu ve özgür basının güçlendirilmesi.

Projenin özel amacı: i. Çoğulcu ve özgür basın için uygun ortamın oluşması için talebin ve farkındalığın arttırılması ii. Gazeteciliğin daha çok korunması ve dayanışmanın arttırılması

Projemiz ilk döneminde 101 yararlanıcıya alt-hibe vererek ayni destek sağlamıştır. Önümüzdeki dönem de geliştirdiğimiz destek yöntemiyle bağımsız medya örgütlerine ayni destek sağlamak amacındayız.

Bu bağlamda birlikte çalışmak istediğimiz Finans Müdürü için aradığımız şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Proje Yöneticisinin koordinasyonunda projeye ilişkin tüm mali ve idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Projenin mali raporlarının ve mali tabloların zamanında hazırlanması ve proje denetçisine (mali müşavir) sunulması kendisinin ana sorumluluk alanlarından biri olacaktır. Proje süresi olan 36 ay boyunca tam zamanlı çalışacaktır.
 • İleri derece İngilizce bilgisine sahip olmak.
 • Proje kapsamındaki satın alma ve ihale süreçlerini yönetmek, PRAG kurallarına hakim olmak.
 • Proje harcamalarının takibini yapmak; harcamaların ‘’Gazeteciler Cemiyeti’’ satın alma kuralları ve Türk mevzuatındaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin etmek
 • Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların sözleşmelerini hazırlamak ve imzalanmasını sağlamak
 • Projenin ara dönem ve nihai mali raporlarını hazırlamak; ilgili ek tabloları oluşturarak, tüm destekleyici belgeleri hazırlamak
 • Personele ilişkin özlük dosyalarını hazırlamak ve güncellemek; özlük hakları ve düzenlemelerin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak
 • Muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasını sağlamak; proje muhasebecisi ile yakın irtibat sağlamak.(Bordro, SGK, Vergilerin kontrolü vs.)
 • Sivil toplum sektöründe, proje uygulama ve özellikle üçüncü taraflara finansal destek konusunda en az 2 yıl deneyime sahip olmak..
 • Mali ve idari işlere ilişkin ilgili mevzuatlardaki güncellemeleri takip etmek
 • Proje harcamalarının takibini yapmak; harcamaların ‘’Gazeteciler Cemiyeti’’ satın alma kuralları ve Türk mevzuatındaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin etmek.

AB formatında hazırlanmış İngilizce öz geçmişlerinizi ve niyet mektuplarınızı lütfen info@media4democracy.org adresine gönderiniz.